počítadlo.abz.cz ">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

PZ - Latorica Čičarovce

Dňa 20. - 22. 04. 2018 budú spoločne s OPK TREBIŠOV, OPK SOBRANCE a OPK MICHALOVCE usporiadané ZEMPLÍNSKE POĽOVNÍCKE DNI ( ZPD ) v priestoroch Zemplínskeho múzea v Trebišove. 21.04.2018 o 9 00 hod. je začiatok ZPD a účasť poľov. hospodárov je povinná vzhľadom k odborným prednáškam k problematike poľovníctva. Výstava bude od 21.04.2018 do 22.04.2018 (sobota od 9°°hod do 16°°hod a nedeľa od 9°°hod do 14°°hod pre verejnosť).

 

 

 Plán členských schôdzi

 

28.04.2018    Na poľovníckej chate od 8. hod.

14.07.2018    Na poľovníckej chate od 8. hod.

20.10.2018    Na poľovníckej chate od 8. hod.

 

Pozvánky pošle tajomník PZ vo forme (mail, písomne, SMS).

Zasadnutie výboru bude vždy dohodnuté operatívne telefonicky vopred.

V prípade zvolanie mimoriadnej členskej schôdzi sa postupuje podľa stanovy SPZ.

 

 

                                               Plán významných udalosti

 

17.03.2018    Sčítanie zverí o 3:30 hod. stretnutie pri poľnohospodárskom družstve

07.07.2018    Dni poľovníctva začiatok 9. hod. pri chate PZ

TOPlist