počítadlo.abz.cz ">
Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

PZ - Latorica Čičarovce

Zakladanie políčka pre zver  24.04.2012

 

Brigáda 31.03.2012

 

 

Žeriav popolavý (Grus grus)

Popis a ekológia: imageŽeriav popolavý je veľmi veľký vták s dlhými nohami a krkom, s popolavo-sivým sfarbením. Je to vták severských lesov, kde vyhľadáva močariská, mokré a vlhké lúky a podobné biotopy s plytkou vodou. Skoro na jar vtáky predvádzajú nádherné tance so zvučným doprovodom. Žeriav popolavý je sťahovavý vták, prelietavajúci veľké vzdialenosti. Zimuje najmä v Španielsku a v Afrike v početných skupinách.

Stav ochrany v Európe: Žeriav popolavý je hniezdiaci vták v severnej Európe, s mozaikovitým výskytom južnejšie. Jeho populácia je pomerne malá, so silným poklesom za posledné desaťročia. Celkový počet hniezdiacich párov je asi 110 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Poľsko, Fínsko, Švédsko a Rusko. Druh kategórie SPEC 3, stupeň ohrozenia V.

Stav v projektových územiach: Tento druh prelietava cez Slovensko, najmä východné, počas migrácie. Nie sú známe údaje o hniezdení, avšak nie je vylúčené v budúcnosti na vhodných lokalitách. Stav ochrany pre CHVÚ Senné nie je známy. Senné je zastávkou pre asi 600 sťahovavých žeriavov. Niekoľko málo jedincov sa tu vyskytlo aj v hniezdnom období nedávno.

 

 

ORŠINA 24.03.2012

 

 

 

 

 

Brigáda 26.03.2011

                                   

 
 

Brigáda 16.04.2011

 

               

                      

                                                                                                     

TOPlist